Telefon: +12 378 35 76
Fax: +12 378 35 76
E-mail:  kontakt@spolka-z-o-o.pl
Skontaktuj się z nami:  

Spółka z o. o. krok po kroku:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Spółkę może założyć jedna osoba, a także osoby fizyczne lub prawne - nie ma znaczenia obywatelstwo czy miejsce siedziby.
Dużym ułatwieniem w działaniu spółki jest fakt iż można do niej łatwo wstępować i z niej występować.
Za zobowiązania spółki odpowiada ona sama całym swoim majątkiem.
Spółka posiada osobowość prawną. Podatek (19%) jest płacony przez samą spółkę od osiągniętych w danym roku dochodów. Płacony jest także podatek od wypłacanych wspólnikom dywidend i innych dochodów z udziału w zyskach.

Jak założyć spółkę z o.o.?

  • Przygotowanie umowy spółki z o.o. .
  • Rejestracja spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
  • Rejestracja spółki w US (Urząd Skarbowy, numer NIP).
  • Rejestracja do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  • Rejestracja w GUS (Główny Urząd Statystyczny, numer REGON).

Oferujemy profejonalną pomoc podczas całego procesu rejestracji spółki oszczędzając Państwa czas a także znacznie skracając czas potrzebny na wykonanie żmudnych czynności rejestracyjnych.


Rejestracja spółki krok po kroku

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu 24 godziny na dobę. Na każdy telefon bądź email odpowiemy lub oddzwonimy, także na te poza godzinami pracy (9-17)

Telefon: +12 378 35 76
E-mail: kontakt@spolka-z-o-o.pl 

Opisz, jakiej spółki potrzebujesz

Podaj nam informacje: czym spółka ma się zajmować, jaki ma mieć kapitał zakładowy, ilu będzie wspólników, gdzie będzie siedziba.

Rozpocznij działalność spółki w 24h

Nasi specjaliści przeprowadzą proces rejestracji spółki krok po kroku, wypełnią dokumenty i dopełnią wszelkich formalności. Nasz rekord założenia spółki to 2 godziny!